You are currently viewing ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในอวกาศ

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในอวกาศ

  • Post author:
  • Post category:Blog

หลายคนคิดว่าใน อวกาศ นั้นไม่มีอะไรเลย แต่จริงๆแล้วในอวกาศนั้น มีดวงดาวมากมาย และยังมีแก๊สในชั้นอวกาศพวกต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นอะตอมและโมเลกุล ได้มีรังสีหลายชนิดปะปนอยู่เต็มไปหมด นักบินอวกาศส่วนใหญ่จะให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากกับพวกรังสีต่างๆ อวกาศนั้นอยู่เหนือบนท้องฟ้าหลายร้อยกิโลเมตร ยังมีอนุภาคต่างๆสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอีกด้วย เช่น อุกกาบาต เป็นต้น

ทำไมถึงมีองค์กรที่ต้องสำรวจ อวกาศ

โดยส่วนใหญ่มนุษย์ทุกคนมีความเกิดอยากรู้อยากเห็นอยากสำรวจเรื่องราวต่างๆสิ่งของต่างๆนานาประสบการณ์การสำรวจต่างๆ ประเมินว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์ไรต่อโลกเราในปัจจุบันการศึกษาในอดีตว่ามีความเป็นมาได้อย่างไร มีการส่งดาวเทียมต่างๆขึ้นไปไหนอวกาศเพื่อตรวจสภาพอากาศรวมทั้งยังเป็นสื่อสารโทรคมนาคม อีกทั้งยังมีการแข่งขันแต่ละประเทศเทคโนโลยีต่างๆ

เทคโนโลยีในอวกาศมีอะไรบ้าง

ไม่ว่าจะเป็น จรวด เป็นยานพาหนะที่มีส่วนประกอบสำคัญเพื่อเป็นการส่งดาวเทียม ด้วยความเร็วสูงใช้งบประมาณอย่างมากในการส่งจรวดแต่ละที เพื่อสำรวจเกี่ยวกับดาวต่างๆที่นักบินอวกาศอยู่ในจรวดเป็นเวลานานมาก แต่ก็มียานอวกาศที่ไม่ต้องใช้นักบินอวกาศในการขับเคลื่อน ยานพวกนี้เอาไว้สำรวจดาวเคราะห์ต่างๆเป็นการสำรวจแทนมนุษย์โดยใช้กล้องบันทึกวีดีโอ เนื่องจากการสำรวจดาวพวกนี้การใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศนั้นใช้เวลายาวนาน 

แล้วประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศคืออะไร

ให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในโลกเราตอนนี้ดาวเทียมในการสื่อสารนั้นเชื่อมโยงกับเครือข่ายของโลก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศ การใช้โทรศัพท์โทรต่างประเทศก็ใช้การสื่อสารแบบดาวเทียมสื่อสารเป็นต้น สำรวจธรรมชาติต่างๆ ส่งยานอวกาศไปยังดาวต่างๆเพื่อสำรวจธรรมชาติศึกษาทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักวิทยาศาสตร์