You are currently viewing สาเหตุที่โลกทำไมต้องหมุนรอบตัวเอง

สาเหตุที่โลกทำไมต้องหมุนรอบตัวเอง

  • Post author:
  • Post category:Blog

สำหรับใครที่เรียนเกี่ยวกับอวกาศมาบ้างหรือวิทยาศาสตร์ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับโลกของเราซึ่งโลกของเรานั้นต้องบอกเลยว่าในแต่ละวันนั้น จะมีการหมุนรอบตัวเองซึ่งในรอบวงโคจรดวงอาทิตย์รอบละ 1 ปี  ซึ่งมันก็เป็นการเคลื่อนที่ของโลกโลกนั้นไม่ได้อยู่กับที่นิ่งๆ แต่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้อีกด้วยเพราะโลกที่หมุนรอบตัวเองจึงทำให้เกิดทิศทางขึ้นมา

ลักษณะในการหมุน

โดยปกติแล้วโลกของเรานั้นจะมีการหมุนที่ผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ซึ่งมันเป็นทิศทางในการหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทางทิศตะวันออก ซึ่งเอาง่ายๆว่าการหมุนจากทางประเทศพม่าแล้วก็จะเข้ามาสู่ประเทศไทย นั่นเป็นการหมุนของโลกคือเอาง่ายๆว่าโลกจะหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก และการหมุนของโลกนั้นยังทำให้เกิดการขึ้นและตกของพระอาทิตย์หรือดวงจันทร์อีกด้วย

โลกหมุนรอบตัวเอง

จากการที่โลกของเรานั้นได้หมุนรอบตัวเองมันก็มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะพบเจอได้ทุกวัน นั่นก็คือการเกิดกลางวันและกลางคืนเพราะว่าจะมีด้านที่ไปดวงอาทิตย์ กับด้านที่อยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์ก็จะทำให้ไม่โดนแสงอาทิตย์นั่นเอง ก็จะกลายเป็นกลางวันและกลางคืน

ความเร็วในการหมุน

เนื่องจากโลกของเรานั้นก็มีความเร็วในการหมุนตัวด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งได้มีการศึกษาว่าความเร็วของการหมุนก็คือ 1,674.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรียกง่ายๆว่าเครื่องบินขนาดความเร็วสูงก็ยังบินไม่ทัน และต้องบอกเลยว่าโลกของเรานั้นมีขนาดใหญ่เอามากๆ ถ้าเทียบกับขนาดของตัวเราแล้วเราก็กว่าจะครบ 1 รอบก็ประมาณ 24 ชั่วโมงนั่นเอง